Home » Kurumlar » Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Mechanical and Chemical Industry Corporation

Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Yapımı, İlk Yerli Piyade Tüfeğimiz Şubatta Kıtalara Dağıtılacak

Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Yapımı, İlk Yerli Piyade Tüfeğimiz Şubatta Kıtalara Dağıtılacak. Kışlalardaki 500 bin G3 silahının yerini, testleri tamamlanan Mehmetçik alacak. Tür­ki­ye­’nin ken­di im­kan­la­rı ile yap­tı­ğı ilk pi­ya­de tü­fe­ği olan Meh­met­çik, de­ne­me mak­sa­dıy­la şu­bat ayın­da kı­ta­la­ra tes­lim edil­me­ye baş­la­na­cak. Si­lah­lı Kuv­vet­ler uzun yıl­lar­dır G3 pi­ya­de tü­fe­ği kul­la­nı­lı­yor­du. En­van­ter­de bu­lu­nan 500 bin do­la­yın­da pi­ya­de tü­fe­ği­nin bir kıs­mı tek­no­lo­jik ve eko­no­mik öm­rü­nü …

Devamını Oku

Makina ve Kimya Endüstrisi vakumlandırılmış çelik üretecek

Makina ve Kimya Endüstrisi vakumlandırılmış çelik üretecek. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, (MKE) çelik üretiminin teknolojik olarak en ileri düzeyi olarak kabul edilen, havan topundan hidroelektrik santallerinin altyazılı porno tirbünlerine kadar stratejik noktalarda kullanılan vakumlandırılmış çelik üretimine hazırlanıyor. 930’lu yıllarda çeliği ilk üreten kurum olan MKE, bu proje ile yıllık 60-70 milyon dolarlık bir ithalattan da Türkiye’yi kurtaracak. MKE, üreteceği …

Devamını Oku