Anasayfa » Kurumlar » Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Mechanical and Chemical Industry Corporation

Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Yapımı, İlk Yerli Piyade Tüfeğimiz Şubatta Kıtalara Dağıtılacak

Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Yapımı, İlk Yerli Piyade Tüfeğimiz Şubatta Kıtalara Dağıtılacak. Kışlalardaki 500 bin G3 silahının yerini, testleri tamamlanan Mehmetçik alacak. Tür­ki­ye­’nin ken­di im­kan­la­rı ile yap­tı­ğı ilk pi­ya­de tü­fe­ği olan Meh­met­çik, de­ne­me mak­sa­dıy­la şu­bat ayın­da kı­ta­la­ra tes­lim edil­me­ye baş­la­na­cak. Si­lah­lı Kuv­vet­ler uzun yıl­lar­dır G3 pi­ya­de tü­fe­ği kul­la­nı­lı­yor­du. En­van­ter­de bu­lu­nan 500 bin do­la­yın­da pi­ya­de tü­fe­ği­nin bir kıs­mı tek­no­lo­jik ve eko­no­mik öm­rü­nü …

Devamını Oku